Paas- en herfstkermis

Aan te nemen is dat het woord "kermis" oorspronkelijk is ontstaan uit het woord "kerkmis". Op Paasmiddag werd de tweede processie, de zgn. Emmausgang, gehouden om de opstanding van Christus te vieren. Deze processie eindigde op het Tichelwerk van de Enschedese familie Scheurs in een feestelijk samenzijn van de deelnemers.

 

Na de schenking van het Volkspark aan de gemeente Enschede en Lonneker werd de processie van het Tichelwerk naar het Volkspark verplaatst, daar werd de Emmausgang feestelijk ontbonden. Hieruit is de Paaskermis ontstaan. In de notulen van de Commissie van Beheer over het Volkspark komt de verpachting van de Paaskermis voor het eerst voor in 1888, voor een bedrag van f 139,50. 

 

Heden ten dage wordt het park onderhouden uit de opbrengsten van de verpachtingen van de Paaskermis en van de later ontstane herfstkermis. De kermissen worden verpacht via een gesloten verpachting, waarbij de hoogstbiedende een standplaats krijgt toegewezen. De beide kermissen mogen worden gerekend tot de grootsten van het oosten. Tussen de 60 à 70 exploitanten staan dan gedurende negen dagen op het park. Alle aspecten van een volwaardige kermis zijn er te vinden zoals: Vermaakzaken, Eetzaken, Kinderzaken, Oefeningsspelen, Gokzaken, Waarzegtent. 

 

 Hieronder staan diverse fotos uit het verleden in het volkspark te Enschede.